cf. ԽՆԱՄԱԿԱԼ.

Հայր գթած է, եւ խնամակալու. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Գ։)

Ամենայն ուրեք խնամակալու եւ պաշտպան էր նմա. (Իգն.։)

Հոգւոց նոցա փրկութեան խնամակալու լինել աղօթիւք. (Լմբ. պտրգ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անխնամակալու

Խնամակալութիւն, ութեան

Voir tout