s.

ἑπιμέλεια procuratio, diligentia, charitas. Խնամ տանելն. խնաակալութիւն. խնամ. գութ. փոյթ եկ դարման.

Ցուցանելով զբազում խնամատարութիւն՝ որ առ նոսա։ Յամենայն ժամ առնէր զաղքատացն խնամատարութիւն. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 24. 26։)

Պարտ է առնել զամենայն զխնամատարութիւն. (Բրսղ. մրկ.։)

Ոչ արմատոյն է ասէ վայելել ի խնաատարութենէ մշակին, այլ ուռոյն. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 30։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խնամատարութիւն խնամատարութիւնք
accusatif խնամատարութիւն խնամատարութիւնս
génitif խնամատարութեան խնամատարութեանց
locatif խնամատարութեան խնամատարութիւնս
datif խնամատարութեան խնամատարութեանց
ablatif խնամատարութենէ խնամատարութեանց
instrumental խնամատարութեամբ խնամատարութեամբք