adj.

Որ խունկս մատուցանէ.

Խնկամատոյցք անշունչ պատկերաց ուսցին առ աստուած վերաբառնալ. (Երզն. լս.։)

Զանարժանսն խնաատոյցս սրբութեանն հրովն տոչորեալ. (Տօնակ.։)