s.

Իբր Խոհեմամտութիւն. խոհեմութիւն մտաց. խոհականութիւն.

Զհանճարեղութեանն խոհեմտութիւն. (Արծր.։)

Խոհեմտութեամբ հաւանեցուցանէր զմիտս աստուածամարտիցն. (ՃՃ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խոհեմտութիւն խոհեմտութիւնք
accusatif խոհեմտութիւն խոհեմտութիւնս
génitif խոհեմտութեան խոհեմտութեանց
locatif խոհեմտութեան խոհեմտութիւնս
datif խոհեմտութեան խոհեմտութեանց
ablatif խոհեմտութենէ խոհեմտութեանց
instrumental խոհեմտութեամբ խոհեմտութեամբք