հ.

Իբրու Խորհիմ. խոկամ եւ Խոհեմանամ.

Բարի խորհուրդ խոհիմ քեզ. (ՃՃ.։)

Յաղագս աստուծոյ գոյացութեան ընդ միտ ածեալ խոհին։ Առ դժնեայ եւ չարն գոլ խոհելն։ Ոչ բանիւ խոհել. այլ գործովք տեսանել։ Խոհումն, եւ որ խոհին։ Այն՝ որ կայն ըստ խոհականութեան. Իսկոր խոհին՝ ըստ խոհելն. (Փիլ. այլաբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մտախոհիմ

Voir tout