Որ խոհի կամ խորհի. խորհօղ. խորհրդական.

Խոհուն, եւ խոհօղն։ Ուր խոհականութիւնն, եւ խորհուրդք, եւ խոհօղքն։ Զինուորքն ընդ դատապետսն, եւ ընդ յառաջախոհս խոհողքն. (Փիլ. այլաբ. եւ Փիլ. քհ. ՟Ժ՟Ա։)