adj.

full of humidity, very humid.

adj.

Լի կամ լցեալ խոնաւութեամբ.

Ամպքն անդրիճէին զխոնաւաալից ստորոտս իւրեանց. (Եփր. թագ.։)

լուսին խոնաւաալից՝ կիսալոյս՝ հիւանդոտ. (Գիւտ թղթ. առ վաչէ։)