s.

enigma;
dark saying, profound import, hidden meaning.

s.

κατασκευή artificium. Բան խոր կամ խորին. եւ Հնարիմացութիւն. խորամանկութիւն. խորունկ բան, վարպետութիւն.

Ոչ եթէ բանգիտութեան (կամ բանգիտութիւն) ինչ էր, եւ խորաբանութիւն ճարտարապետութեան. (Կոչ. ՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խորաբանութիւն խորաբանութիւնք
accusatif խորաբանութիւն խորաբանութիւնս
génitif խորաբանութեան խորաբանութեանց
locatif խորաբանութեան խորաբանութիւնս
datif խորաբանութեան խորաբանութեանց
ablatif խորաբանութենէ խորաբանութեանց
instrumental խորաբանութեամբ խորաբանութեամբք