va.

to make deeper;
to make abstruse, obscure, unintelligible.

ն.

βαθύνω profundum facio եւ այլն. Տալ խորանալ. ի խորս մխել. եւ Խորասոյզ առնել.

Առ թումայի զփորուած տիգին ցուցանէ խորացուցեալ ըստ աշտէին մտոյ. (Շ. բարձր.։)

Զմարդիկ արագ առողջացոյց. զդեւսըն խոզիւքըն խորացոյց. (Շ. խոստ.։)

Նմանութեամբ Խրթնացուցանել, մթագնել զբանն.

Գետ բանաւոր արուեստիցն իմացուած շնչական, եւ տոյտ՝ զի շրջադարձեալ խորացուցանէին զասացուածս իւրեանց. (Վանակ. յոբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խորացուցանեմ
դու խորացուցանես
նա խորացուցանէ
մեք խորացուցանեմք
դուք խորացուցանէք
նոքա խորացուցանեն
Imparfait
ես խորացուցանեի
դու խորացուցանեիր
նա խորացուցանէր
մեք խորացուցանեաք
դուք խորացուցանեիք
նոքա խորացուցանեին
Aoriste
ես խորացուցի
դու խորացուցեր
նա խորացոյց
մեք խորացուցաք
դուք խորացուցէք
նոքա խորացուցին
Subjonctif
Présent
ես խորացուցանիցեմ
դու խորացուցանիցես
նա խորացուցանիցէ
մեք խորացուցանիցեմք
դուք խորացուցանիցէք
նոքա խորացուցանիցեն
Aoriste
ես խորացուցից
դու խորացուսցես
նա խորացուսցէ
մեք խորացուսցուք
դուք խորացուսցջիք
նոքա խորացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խորացուցաներ
դուք մի՛ խորացուցանէք
Impératif
դու խորացո՛
դուք խորացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խորացուցանիջիր
դուք խորացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խորացուսջի՛ր
դուք խորացուսջի՛ք