adj.

wounding, biting, cutting;
poignant, tart.

adj.

τιτρώσκων volnerans. Խոցոտօղ որ խոցոտէ (ըստ ամենայն առման).

Բաղիստր խոցոտիչ լեզուք նոցա. (Երեմ. ՟Թ. 8։)

Դու նպատակ, եւ աղեղն իմ խոցոտիչ. (Արծր.։)

Խայթոց խոցոտիչ. (Նար. ՟Ձ՟Գ։)

Ըմպէ ի ծարաւն զխոցոտիչ դառնութիւնն. (Բրսղ. մրկ.։)