adj.

barbarous, rough.

adj.

որ եւ ԽԺԱԿԱՆ. Բարբարոսական.

Առաջին կրօնք՝ խուժականք եւ հեթանոսականք կոչին, մինչեւ եկն աբրահամու աստուածպաշտութիւնն. (Եզնիկ.։)

Յայլ ոմնանուն խուժական. (Նար. մծբ.։)

Խուժական մոգուցն գալ յերուսաղէմ. (Տօնակ.։)