va.

cf. Խտղտեմ.

ԽՏՂՏԵՑՈՒՑԱՆԵՄ ԽՏՂՏԿԵՄ. cf. ԽՏՂՏԵՄ.

Որ զցանկականն խաղտեցուցանէ։ Հեշտութեանց աշխարհիս, որք խաղտեցուցանեն զմարմինս եւ զմտածութիւնս. (Լմբ. առակ.։ ՃՃ.։)

Եւ իբրու ոչ յայսցանէ խտղտկեալ յածէի ուրեք, այլ զօգուտ կենաց իւրոց խնդրէի առնել. (Մագ. ՟Ի՟Զ։)