s.

softness, effeminacy;
deceit, insidious caresses, dalliance.

s.

βλακεία mollities. եւ ἁπάτη error, fraus. որպէս Հտպտանք. մեղկութիւն. եւ Պատրանք.

Զիւղոցն եւ զխնկոցն, եւ զայլոցն եւս խտպտանաց։ Ազգի ազգի խտպտանս զմտաւ ածիցեմք. (Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Ը. ՟Ժ՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խտպտանք
accusatif խտպտանս
génitif խտպտանաց
locatif խտպտանս
datif խտպտանաց
ablatif խտպտանաց
instrumental խտպտանաւք