s.

cf. Խտրանք;
cf. Խտրոց.

s.

cf. ԽՏՐԱՆՔ, եւ ԽՏՐՈՑ (ըստ ամենայն առման).

Խտրութիւն կերակրոց. (Ենիկ։ Շ. թղթ.։ Լմբ. ատ.։)

Ըստ խտրութեան ինքնօրէն կրօնից հրէից եւ հեթանոսաց. (Նար. ՟Կ՟Ա։)

Ա՛յլ ազգ եբրայեցւոցն խտրութիւն (ընթերցուածոյ) աւանդէ. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Ըստ խտրութեան հոմերոնի. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

Պետք եղեւ նշանացս այսոցիկ ի զգուշութիւն ընթերցողին ի խտրութիւն սոցա, զի մի՛ շփոթեսցէ զգիրն. (Երզն. քեր.։)

Եւ ոչ մի ինչ ի դէպ է ի միջի խտրութեան դնել ընդ հայր եւ որդի. (Ոսկ. տիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խտրութիւն խտրութիւնք
accusatif խտրութիւն խտրութիւնս
génitif խտրութեան խտրութեանց
locatif խտրութեան խտրութիւնս
datif խտրութեան խտրութեանց
ablatif խտրութենէ խտրութեանց
instrumental խտրութեամբ խտրութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անխտրութիւն, ութեան

Voir tout