va.

to moralize, to advise, to admonish, to warn.

ն.

Խրատ տալ. Խրատել.

Զնոյն եւ երջանիկն պօղոս խրատաբանէ։ Զսոյն եւ մեծախորհուրդն խրատաբանէ սողոմոն. (Պիտ.։)