adj.

admonishing by letter;

s.

letter or book of admonition.

adj.

Գրեալ առ ի խրատ. խրատական.

Բազում թուղթս խրատագիրս եւ զգաստացուցիչս առաքէր. (Կորիւն.։)

գրել զթուղթսն խրատագիրս եւ զգուշաւորս. (Սարգ. յկ. ՟Ա. եւ Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ժ՟Բ։)

գրէր թուղթ առ նա խրատագիր. (Ճ. ՟Բ.։)