s.

admonition, warning.

s.

ὐποθήκη admonitio, suggestio. (գրի եւ Խրատտութիւն). խրատտու գոլն. խրատ. թելադրութիւն։

Ըստ խրատտութեան իմաստնոյն սողոմոնի. (Բրս. հց.։)

Ի գովութենէ անտի զմիտս նոցա ողորկեալ՝ յայս քրատտուութիւնս գայ. (Ոսկ. ՟ա. կոր.։)

Խրատտուութեամբ վարդապետի։ Աստուածաշունչ գրոց խրատտուութեամբ։ Ի խրատտուութենէ խնամոցն աստուծոյ. (Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. սղ.։)

Խրատեալ յօրինացն խրատտուութենէ. (Երզն. մտթ.։)

Լսելով զաստուածահաճոյ խրատտութիւնս. (Մաշտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խրատտուութիւն խրատտուութիւնք
accusatif խրատտուութիւն խրատտուութիւնս
génitif խրատտուութեան խրատտուութեանց
locatif խրատտուութեան խրատտուութիւնս
datif խրատտուութեան խրատտուութեանց
ablatif խրատտուութենէ խրատտուութեանց
instrumental խրատտուութեամբ խրատտուութեամբք