ձ.

cf. ԽՕՍԱԿԻՑ ԼԻՆԵԼ.

Դու ընդ իս խօսակցեա՛. (Կլիմաք.։)

Աղօթիւք խօսակցել ընդ աստուծոյ. (Վրք. ոսկ.։)

Ոչ հեզ բանիւ առ համազգին՝ խօսակցեցայ ըստ հրամանին. (Յիսուս որդի.։)

Առ տէրն սկսանի վերստին խօսակցել։ Դաւիթ աստուծոյ խօսակցեցաւ զանազան կարգաւ սաղմոսացն. (Լմբ. սղ. եւ Լմբ. ժղ.։)