ԾԱՅՐՈՒԽՈՒԶ ՀՆՁԵԼ. (եթէ չիցէ գրելի Ծայրախուզ) Զծայրսն կամ ի ծայրից խուզելով քաղել զհունձս.

Ի չափ հասակացն (կամ հասկացն) ծայրախուզ հնձելով՝ ոտնափշուր կասուն. (Եղիշ. երէց.։)