adj.

ԾԱՆԱԿԱԳՈՅՆ ԾԱՆԱԿԱՆԱԳՈՅՆ. Առաւել խայտառակ եւ ամօթալի.

Ոչինչ է ծանակագոյն, քան որ ի մեղս իւր պատատեալ կայցէ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 6։)

Զի՞նչ ինչ այլ կայցէ քան զայս ծանականս ծանակագոյն. (Ոսկ. ես.։)