s.

notice, advertisement;
declaration;
intimation;
notification.

s.

Ծանուցանելն, իլն. յայտարարութիւն. ծանուցում.

ծանուցումն սակս այնր առնելով ինչ. (Խոր. ՟Գ. 65։)

Նշանակիչ ... ի բացուստ անդր ծանուցմամբն. (Նար. ՟Ղ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ծանուցումն ծանուցմունք
accusatif ծանուցումն ծանուցմունս
génitif ծանուցման ծանուցմանց
locatif ծանուցման ծանուցմունս
datif ծանուցման ծանուցմանց
ablatif ծանուցմանէ ծանուցմանց
instrumental ծանուցմամբ ծանուցմամբք