vn.

to serve together.

չ.

ԾԱՌԱՅԱԿՑԵՄ կամ ԾԱՌԱՅԱԿՑԻՄ. συνδουλεύω una servus sum, vel servio. Ծառայակից լինել. ի միասին ծառայել.

Եւ մահու ծառայակցէր՝ արարչական հնազանդելով հրամանին. (Մամբր.։)