ն.

Տալ ծերանալ. հնացուցանել, եւ իմաստնացուցանել. ծերացընել.

Բարիոք եւ պարարտ վարք առաքինութեան ոչ ծերացուցանէ զմանկութիւնս որ անկեալ՝ ի վերայ վիմի հաւատոցն աստուծոյ. (Վանակ. յոբ.։)

Աստուած աղայ եղեւ, եւ ծերացոյց զբնութիւնս, որ է իմաստունս գործեաց. (Վրդն. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ծերացուցանեմ
դու ծերացուցանես
նա ծերացուցանէ
մեք ծերացուցանեմք
դուք ծերացուցանէք
նոքա ծերացուցանեն
Imparfait
ես ծերացուցանեի
դու ծերացուցանեիր
նա ծերացուցանէր
մեք ծերացուցանեաք
դուք ծերացուցանեիք
նոքա ծերացուցանեին
Aoriste
ես ծերացուցի
դու ծերացուցեր
նա ծերացոյց
մեք ծերացուցաք
դուք ծերացուցէք
նոքա ծերացուցին
Subjonctif
Présent
ես ծերացուցանիցեմ
դու ծերացուցանիցես
նա ծերացուցանիցէ
մեք ծերացուցանիցեմք
դուք ծերացուցանիցէք
նոքա ծերացուցանիցեն
Aoriste
ես ծերացուցից
դու ծերացուսցես
նա ծերացուսցէ
մեք ծերացուսցուք
դուք ծերացուսցջիք
նոքա ծերացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ծերացուցաներ
դուք մի՛ ծերացուցանէք
Impératif
դու ծերացո՛
դուք ծերացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ծերացուցանիջիր
դուք ծերացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ծերացուսջի՛ր
դուք ծերացուսջի՛ք