adj.

purple-hued, purple, purplish, carnation.

adj.

որ եւ ԾԻՐԱՆԱԳՈՅՆ. Կարմիր իբրեւ զծիրանիս, եւ կանաչագոյն փայլուն.

Ծիրանագոյն արիւն. (Արծր. ՟Բ. 6։)

Ծիրանագոյն իբրեւ զանագ. (Մագ. ՟Ժ՟Գ։)

Շափիղայն ծիրանագոյն է. (Նչ. եզեկ.։)