ն.

Ծիրանեօք կամ պատուական եւ արքունի սպասուք զարդարել.

Զոր բեսելիէլի այն ասրագործեալ ծիրանազարդեաց. (Անան. եկեղ։)

Օրիորդք խաչազգեացք ընդ նմա ծիրանազարդեալք. (Խոր. հռիփս.։)