bot. s.

apricot;
abricotier.

s.

Պարկուկ. Պտուղ դեղին կարմրորակ, անոյշ թթուաշ. ... քեյսի , որոյ միջուկն է անոյշ. եւ զէրտալի, լեղի կորիզով։ Յն. լտ. եւ իտ. խնձոր հայոց ասեն. (Malum) Armeniacum, armellino, meliaca, albicocco. կամ προκόκκιον bricoccon, bricoccoli. որ է աղաւաղեալն բառիս (Պարկուկ։ Բժշկարան.։ Վստկ.։)

Ի միասին սալոր գւ գամոն եւ ծիրան ամբաստանեցան. (Մխ. առակ.։)

ԾԻՐԱՆ ասի եւ ծառն՝ կամ Ծիրանի ծառ. զոր չէ պարտ շփոթել ընդ բառն Ծիրանի, յորմէ են յաջորդ ածանցք բարդութեանց։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եզրածիրանի

Զուգածիրանի

Ծիրանագոյն, ունի

Ծիրանազարդ

Ծիրանազգեաց

Ծիրանազգեստ

Ծիրանազգեստեալ

Ծիրանազգեցիկ

Ծիրանածաղիկ

Ծիրանածայր

Ծիրանածաւալ

Ծիրանածին

Ծիրանածնունդ

Ծիրանանամ, ացայ

Ծիրանաներկ, աց

Ծիրանավաճառ, աց

Ծիրանացուցանեմ, ուցի

Ծիրանաւոր

Ծիրանափայլ

Ծիրանափառ

Voir tout