bot. s.

spinage;
beetroot.

s.

ԾՄԵԼ կամ ԾԻՄԷԼ. որ եւ Շոմին. Անուն համեղ բանջարոյ. ըսբանախ, սիբանաճ, չումին, իսֆանաճ, իսֆինաճ. (Բժշկարան.։)

Դարձեալ այլ բանջար անհամ, դիւրաբոյս, բազմասերմն. ըստ յն. βλίτον , լտ. blitum իէմաիյէ.

զկերակունր պարկեշտ առնել՝ զերդ դդում եւ թախտ, եւ վլիտօն՝ որ է ծմելն. խիարին եւ կօդային մէջն. (Մխ. բժիշկ.։ Բժշկարան.։)