adj.

sea-green;
blue, sky-coloured;

s.

ultramarine.

adj.

Ունօղ զգոյն ծովու. կանաչ, եւ կապուտակ երկնագոյն. եւս եւ ըստ ցոլացման արեւու՝ մանուշակագոյն, ծիրանագոյն. կամ ի գոյն ծովու ծիրանւոյ. իբր θαλασσοπόρφυρος purpureus.

այր մի զգեցեալ փառս ... եւ մարմին նորա ծովագոյն. յն. որպէս թարշիշ. (Դան. ՟Ժ. 6։)

աթոռ ծովագոյն օդանման. (Վրդն. ել.։)

Զծովագոյնն զծիրանին երփն հարկանելոյ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 11։)