s.

sea-fight, battle by sea.

s.

Մարտ ծովային. նաւամարտութիւն.

Ծովամարտութեամբ, ձիավարութեամբ, եւ հետեւակամարտութեամբ. (Պիտ.։)

Նաւամարտ մակացու եւ հմուտ ... ի ծովամարտութիւնս ոչ ընթացուցանէ. (Մագ. ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ծովամարտութիւն ծովամարտութիւնք
accusatif ծովամարտութիւն ծովամարտութիւնս
génitif ծովամարտութեան ծովամարտութեանց
locatif ծովամարտութեան ծովամարտութիւնս
datif ծովամարտութեան ծովամարտութեանց
ablatif ծովամարտութենէ ծովամարտութեանց
instrumental ծովամարտութեամբ ծովամարտութեամբք