s.

inkstand;
— ձուկն, cuttle-fish

s.

Բառ յն. գալամա՛րիօն. καλαμάριον calamarium;
theca, in qua reconduntur calami. Տուփ գրչութեան՝ հանդերձ գրչաւ եւ մելանաւ.

Կաղամար, որ է կալամառ. այսինքն է աման գրչի, կամ մելանառ. (Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.։)

Խնդրեաց կաղամար, եւ քարտէզ. (Ճ. ՟Ժ.։)

Կաղամար եւ պնակիտ. (Վանակ. հց.։)

Զկաղամարն, եւ զհողաթափն էառ. (Վրք. հց. ձ։)