adj.

ԿԱՄԱՅՕԺԱՐ որ եւ ՅՕԺԱՐԱԿԱՄ. cf. ԿԱՄԱՅՈՐԴՈՐ.

Կամայօժար մտօք հրաժարել յաշխաչհէ, կամ ապստամբել յաստուծոյ, կամ ի նոյնս միտել. (Լմբ. պտրգ. եւ ովս։ Շ. յկ. ՟Բ։)

adv.

Կամաւ եւ յօժարութեամբ. կամակար մտօք.

Որք կամայօժար եւ դիւրահաւան ընդունին զչար սերմանս սատանայի. (Մանդ. ՟Ժ՟Է։)