չ.

ԿԱՅԾԱՆԱԼ. ἁπανθρακόομαι in prunas vertor, ignesco. Որպէս կայծ լինել. հրանալ. շանթանալ. կրակ կտրիլ.

( Ամիանան, որ եւ Անարատ՝) ի բաց անկեալ կալով՝ կայծանալ թուի. արտաքս առեալ ի հրոյն՝ որպէս ջրով փայլեալ եւ մաքրագոյն լինի. (Բրս. պհ.։)