adj.

stable, firm, constant, durable, immoveable;
— ինչք, real estate, houses & lands, lauded estate.

adj.

στάσιμος, ἐστώς stabilis, stans, constans βέβαιος firmus. Ունօղ զկայ հաստատ. հաստատուն. անյողդողդ. անշարժ. անփոփոխ. տեղը կեցօղ մնացօղ, հաստատ.

Կայուն եւ անշարժ. (Փիլ.։ Դիոն. եւ այլն։)

Երբեմն կայուն անդունդս է, եւ երբեմն շարժուն. (Պիտ.։)

Կայունք եւ անխախտելիք. (Նար. առաք.։)

Ի կայուն եւ ի մնացական ժառանգութենէ զրկեալ. (Իգն.։)

Այն՝ որ զբունութիւնըս լուծական, արար կայուն անմահական։ Բնութեամբ կայուն, անձամբ շարժուն՝ անշարժական։ Զի չեմ կայուն ես միշտ ի նոյն, այլ շրջական. (Շ. խոստով.) եւ իմ եղակ։ Իսկ ի գիրս Դամասկ. դնի եւ իբր Կացուցիչ, բաղկացուցիչ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կայունութիւն, ութեան

Չկայուն

Voir tout