s.

taverne;
gargote.

ԿԱՊԵՂԱՆՈՑ կամ ԿԱՊԵԼԱՆՈՑ, cf. ԿԱՊԵԼԻՈՆ.

Յորժամ ծեր այր ի կապեղանոցս եւ ի կրպակս մտանիցէ։ Յաշխարհաւանդ կապեղանոցսնեւ ի կրպակս անխտիր մատնիցեն։ Չիք կալ ի վաճառի, ոչ ի կապելանոցս, եւ ոչ ի հանութս։ (Ոսկ.եբր. եւ Ոսկ. ՟բ. տիմ. եւ Ոսկ. ես.։)