չ.

Կառանչ բառ. նալ. թառանչել. մեծաձայն եւ ցաւագին գոչել. գանչել. հաչել հառաչել. կականիլ.

(Աղքատն) ի դուրս դուրս երերեալ եւ դադարեալ կառանչէ. (Մանդ. ՟Ե. (այլ ձ. կառաչէ)։)