adj.

summary, concise;
mutilated, cut short.

adj. adv.

Կարճ եւ կտրեալ. համառօտ. կարճառօտ. կարճեալ. կարճ, կտորբրդուճ, խորած.

Չնուազեցուցանել զեղեալսն, եւ կարճակտուր պատմելբանիւք. (Փարպ.։)