ձ.

τρίζω, ἁράσσομαι strideo, illidor. Բաբախիլ. կրճել ատամանց. սարսռալ. կրճտալ.

Ատամիցն կափկափելով. (Բրս. ՟խ. մկ.։)

Կափկափին ատամունք, թնդին շրթունքն. (Մանդ. ՟Ժ՟Ա։)

Լան եւ ողբան ի գեհենին, եւ ատամամբքըն կափկափին. (Յիսուս որդի.։)

Լալով եւ կափկափելով ատամանց. (Լմբ. իմ.։)

Լան ի ծխոյն, եւ կափկափին ի ցրտոյն. (Երզն. մտթ.։)