adv.

ՀԱԿԱԴԱՐՁԱԲԱՐ ՀԱԿԱԴԱՐՁԱԿԻ ՀԱԿԱԴԱՐՁԱՊԷՍ ἁντεστραμμένως, ἁντιστρέφως inverse, verso modo, reciproce, opposite. Հակադարձ կամ հակակայ լինելով. հակարութեամբ. ներհակաբար.

Ակարելին եւ ոչ անկարելին՝ կարելումն եւ մարթելումն, եւ ոչ մարթելում եւ ոչ կարելում հետեւի ո՛չ (յն. թէպէտեւ) հակասութեամբ, բայց հակադարձաբար։ Ոչ նշանակէ զնոյն՝ հարկաւորն եւ անկարելին, այլ որպէս ասացեալ է՝ հակադարձաբար. (Արիստ. պերիարմ.)

ուր Անյաղթն երկրորդէ՝

Հակադարձապէս։

Հակադարձակի նոյնք գոն. ո՛րդի ոչ գոլ, հարկաւոր է գոլ. (Անյաղթ վերլծ.)

Հակադարձապէս ունի վերլուծութիւն առ բաժանումն. (Անյաղթ պորփ.։)