ն.

ἁποστρέφω converto, retorqueo. Դարձուցանել ընդ հակառակն. յեղաշրջել.

Որպէս թէ ոք զմարդ սահմանելով, որպէս զի է՝ կենդանի բանաւոր, հակադարձեսցէ դարձեալ զնոյն. (Կիւրղ. գանձ.։)

չ.

ՀԱԿԱԴԱՐՁԵՄ, եցի. չ. ՀԱԿԱԴԱՐՁԻՄ ձայ. ձ. ἁντιστρέφομαι կամ ἁντιστρέφω convertor, reciprocor Հակադառնալ. անդրադարձիլ. փոխադարձիլ. հակիլ ի մի կողմն.

Ոչ հակադարձէ հաւ թեւոյ. ապա եթէ բացատրեսցի ընտանեբար, եւ հակադարձէ. որպակ, թեւ՝ թեւաւորի (է) թեւ, եւ թեւաւորն թեւով թեւաւոր. (Արիստ. առինչ.։)

Հակադարձէ. քանզի թէ ձի, խխնջական. եւեթէ խխնջական, ձի. (Պորփ.։)

Ծիծաղականն եւ մարդն հակադարձին առ միմեանս։ Առաջինքն ոչ հակադարձին, իսկ սա հակադարձի. (Անյաղթ պորփ.։)

Որդի հակադարձեսցէ. որպէս անդ ի յանգուցելոյն հակադարձաւ. եւ այլն. (Անյաղթ վերլծ. արիստ.։)

Ի մտի կալցես յամենայն ժամ դիտել զկշիռս քո, եթէ առ ո՛ հակադարձցի. (Կլիմաք.։)