va.

to oppose.

ն.

ἁντιτίθημι oppono. Դէմ ընդդէմ դնել. դիմադրել.

Զըստ որակին դադարութիւն հակադրիցէ այնմ եւ այլն. (Արիստ. շարժ. ՟Բ։)

Իսկ փոխանակ կր. ՀԱԿԱԴՐԻԼ, cf. ՀԱԿԱԿԱՅԻԼ։