adj.

ὀμοτράπεζος eadem utens mensa. Սեղանակից. հացակից.

Դրացիք բազում անգամ (կամ ո՛չ միշտ) համասեղան եւ համակերակուրք լինին։ Ընտանացեալ կենդանին համասեղան միշտ լինի։ Համասեղանս արժանիս առնէ լինել. (Փիլ. քհ. ՟Ժ՟Ա։ եւ Փիլ. նխ. ՟բ.։ Փիլ. ել. ՟Ա. 3։)

Մինչեւ համասեղան եւս առնել զնա. (Վրք. ածաբ.։)