adj.

of the same age, coetaneous.

adj.

Հաւասարք տիօք, այսինքն ամօք կամ հասակաւ. հասակակիցք.

Գրեթէ համատիք նորին լեալ՝ որդիս ծնանէին. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Ելին եւ ի զօրացն պարսից համատիք նոցա. (Խոր. ՟Գ. 37։)