adv.

ἁναγωγικῶς surrigendo ad superna. Իբրեւ համբարձիչ. վերածիչ. համբառնալով՝ վերբերելով.

Անխոտոր մտաշարժութեամբն, եւ նուսատագունիցն համբարձչաբար, եւ ըմբռնողապէս նմանական. (Դիոն. երկն.։)