adj.

spreading false reports;
mischief-making, meddlesome.

adj.

Որ հանէ զհամբաւ ինչ մտացածին.

Ոչինչ գոյր ի մէջ նոցա նենգութիւն դաւաճանութեան՝ ըստ համբաւահան չարագործն մերուժանայ. (Բուզ.։)