adj.

patient, enduring.

Որ համբերէ. ժուժկալ.

Որպէս օրէն է համբերողաց. (՟Բ. Մակ. ՟Զ. 40։)

Ահաւասիկ երանեմք համբերողաց. (Յկ. ՟Ե. 11։)

Համբերողացն նախատիպ երանելին յովբ. (Յհ. իմ. ատ.։)

Ոչ եթէ որում չգտանին պիտոյքն՝ համբերօղ է, այլ որ յաննախանձելի (այսինքն յառատ) վայելչութիւնսն է, եւ չարեացն համբերէ. (Բրս. ՟խ. մկ.։)