adv.

totally, entirely;
no, not, not at all.

adv.

πάντως omnino, prorsum. Բնաւին. բնաւ. ամենայնիւ. ամենեւին. երբէք.

Գիտե՞ս համբոյր, եթէ է աստուած. (Վրք. հց. ՟Դ։)

Եւ այժմ համբոյր ոչ պահեմ ա՛բբայ։ Այլք համբոյր ոչ ննջեն. (Վրք. հց. ձ։)

adj.

ՀԱՄԲՈՒՆ. ա. Փոխանակ գրելոյ Համաբուն.

Զիա՞րդ եղիցի առ նա այլագոյ, եւ ոչ յաւէտ համբոյր, եւ ի նմանէ. (Կիւրղ. գանձ.։)