ՀԱՅԿԱԶՆԵԱՅ ՀԱՅԿԱԶՆԵԱՆ ՀԱՅԿԱԶՆԻ. cf. ՀԱՅԿԱԶՆ.

Զպարոյր հայկազնեայ։ Ի բառնալ թագաւորութեանն հայկազնեայցն. (Արծր. ՟Դ. 27։)

Թուականիս հայկազնեան տումարի՝ ՟Չ՟Խ՟Բ. (Երզն. քեր.։)

Տիգրան հայկազնի՝ աջակից կիւրոսի։ Զսենեքերիմ արքայն հայկազնի։ Հայկակն հայկազնի. (Սամ. երէց.։ Վրդն. պտմ.։ Ճ. ՟Բ.։)

Բարձ չորեքհարիւրեքինս հայկազնեօք (կամ հայկազնիւք). (Մեսր. երէց.։)