adj.

always endeavouring, always careful, industrious, active, assiduous.

adj.

Որ միշտ ջանայ, հնարի.

Միշտ է ընդդիմամարտ մարդկան բանսարկուն, եւ հանապազաջան ի պատրելն զմեզ. (Լմբ. պտրգ.։)