adj.

similar, like, equal, same, conformable.

adj.

ἵσος aequalis. (գրի եւ Հանկէտ, իբր համակէտ. լծ. ի պ. հէմլէնտ որ է նոյնչափ. նոյնպէս) Զոյգ, եւ համեմատ. հաւասար. յար եւ նման. նոյնչափ. հանգոյն.

Ուրոյն յատուկ մանաւանդ քանոյն՝ զհանգէտն եւ զանհանգէտն ասիլ. որզան, մարմին ե՛ւ հանգէտ, եւ անհանգէտ ասի. (Արիստ. քանակ.։)

Պարտ եւ արժան է միշտ հանգէտքն զհանգիտիցն ստորոգիլ. (Պորփ.։)

Բաղկացաւ ի հանգիտէն եւ յանհանգիտէն. (Փիլ. լին.։)

Անձրեւ ջրհեղեղին լինի ի ՟Խ աւուրս, եւ ի հանգէտ գիշերս. (անդ։)

Որոյ հանգէտ մեսեդին կայ առաջի խաչին. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Առ հանգէտս բնութեամբ այնպէս անկեալ են հնազանդութեամբ. (Իգն.։)

Չգտանեմ օրինակ հանգէտ եւ նման պարգեւացս. (Սարգ. յկ. ՟Դ։)

Սուսեր սուր՝ հանգէտ բոցոյ կիզանողի. (Համամ առակ.։)

Վանէր զերկրորդն այն ամաղէկ՝ ըստ մովսեսի գոլով հանգէտ. (Շ. տաղ ներս.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անհանգէտ

Երկնահանգէտ

Հրեշտակահանգէտ

Մարգարէահանգէտ

Voir tout