adv.

πράως leniter. Հանդարտաբար. մեղմով. հեզութեամբ.

Յորժամ ի չարէն առողջանայցեն եւ զիջանիցին, յայնժամ հանդարտապէս զմխիթարութենէն բուռն հարկանել։ (Բրս. յուդիտ.։)

Խոնարհաբար, եւ հանդարտապէս ասէր։ Հանդարտապէս ցածուցանելով խօսէր. (Ոսկ. յհ.։)

Հանդարտապէս ճանապարհորդելով. (Աթ.։)